FA ‘Šiljakovina’ u Poljskoj

FA ‘Šiljakovina’ u Poljskoj

Folklorni ansambl ”Šiljakovina”, krajem srpnja sudjelovao je na 12. međunarodnim Olštinskim danima folklora Warmia 2012. u Poljskoj.

Uz folkloraše iz Ekvadora, Meksika, Rusije, Mađarske, Srbije, Turske, Japana, Indije i Poljske, Šiljakovčani su tamo bili prva grupa koja je predstavljala hrvatski folklor. Kao predstavnici Hrvatske posebne zahvale su dobili od gradonačelnika grada Olsztyna koji je bio oduševljen hrvatskom tradicijom i kulturom.

Kroz šest koncerata i dva kraća nastupa u više gradova u Warmijsko – mazurijskoj pokrajini, FA ”Šiljakovina” našu je domovinu predstavio s koreografijama Like, Korduna, Slavonije, Vukomeričkih gorica, Međimurja i Zagorja.

Uz folklorni program, svi folkloraši su imali i slobodne aktivnosti u kojima su zajedno sudjelovali, a gdje su se rodila mnoga nova prijateljstva i otvorila se vrata novim suradnjama.

Izvor: Gorica.hr